Երևան, 29.11.2022

Կայքի հին տարբերակը

ԱՎՏՈԳՅՈՒՂՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՏԱՌԹՈՒՂԹՓԱՅՏԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

E-mail modem45@mail.ru հեռ. 528-613

 

Արսենյան  Տիգրան Սարգսի - ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Դեմիրճյան  Մկրտիչ Օնիկի  – Ճյուղային հանրապետական միության փոխնախագահ

Պետ. ռեգիստրում գրանցված արհեստակցական կազմակերպություններ 13

Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ 2473

Կնքված կոլեկտիվ պայմանագրեր 13

                                               այդ թվում`

                                                           կազմակերպության 13