Երևան, 30.05.2023

Կայքի հին տարբերակը

ՀԱՄԿ-ը դիմել է Ազգային ժողովի խմբակցություններին

 Սույն թվականի հոկտեմբերի 25-ին Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան <Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին> օրենքի նախագծի վերաբերալ, համաձայն որի հունվարի 2, 3, 4, 5 և 7-ը կհանվեն տոնական օրերի ցանկից, դիմել է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի բոլոր խմբակցություններին:

 Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է, որ ՀՀ բնակչության մեծամասնության համար նշված տոներն առանձնահատուկ նշանակություն ունեն և համարվում են <ընտանեկան տոն>: Այդ տոները հանդիսանում են ընտանիքի ամրության, ընտանիքի անդամների միջև փոխադարձ հարգանքի դրսևորում:

 ՀԱՄԿ-ը մտահոգություն է հայտնել, որ նախատեսված փոփոխությունների ընդուման դեպքում աշխատողները կարող են զրկվել վերոհիշյալ տոներն ընտանիքի անդամների հետ նշելու հնարավորությունից:

 Բացի դա, նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները գործատուների և աշխատողների միջև կարող են ստեղծել անհարկի լարվածություն:

 Հաշվի առնելով վերոնշվածը՝ ՀԱՄԿ-ը առաջարկում է <Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքը թողնել անփոփոխ:

 Նման առաջարկով ՀԱՄԿ-ը նախապես դիմել էր նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը: