Երևան, 27.01.2023

Կայքի հին տարբերակը

Զրույց փաստաբան Էլեն Մանասերյանի հետ. «Ձեր փաստաբանը»

 Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն յուրաքանչյուր ոք ունի այլոց հետ ազատորեն միավորվելու, ներառյալ աշխատանքային շահերի պաշտպանության նպատակով արհեստակցական միություններ ստեղծելու և դրանց անդամագրվելու իրավունք. Որո՞նք են Հայաստանում արհմիությունների զարգացման խոչընդոտները, որքանո՞վ են իրականում անկախ արհմիությունները, ո՞րն է սոցիալական գործընկերությունը: Գործադուլի իրավունքի իրացման սահմանափակումների վերացմանն ուղղված ինչպիսի՞ օրենսդրական փոփոխություններ են կատարվում: